تبلیغات
Top Blog
وبلاگ برتر در تاپ بلاگر
" /> خانه زبان انگلیسی
دوشنبه 6 آذر 1391  03:22 ب.ظ

جزوه تخصصی زبان انگلیسی متعلق به خودم که به صورت رایگان برای شما گذاشته ام:

دانلود کنید


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   


Glenn Deckert
EPORTS ABOUND ON THE PRACTICAL DIFFICULTIES OF IMPLEMENTING A
communicative approach when teaching English in English-as-a-foreign language
(EFL) settings. These settings are the environments in which students have
little exposure to English outside the classroom. Some reports attribute the failure
of the approach to inadequacies of the teachers themselves. Karavas-Doukas
(1996), in her study of 101 local secondary school teachers of English in Greece,
concludes that part of the problem stems from the instructors’ misunderstanding
of the very nature of communicative language teaching (CLT). Thus, she found
that even when using textbooks designed for communicative activities, teachers
tended to revert to traditional teacher-centered routines. Kumaravadivelu (1993),
drawing on teaching experience in India as well as North America, concludes that
teacher trainers sometimes simply fail to equip teachers with the skills and techniques
they need for implementing CLT in their classrooms.
J
THECOMMUNICATIVE APPROACH:
Addressing
Frequent Failure
Often the difficulty is attributed to the EFL
environment. Focusing on cultural values that
may interfere with CLT in Japan, Stapleton
(1995) points out how Confucianism as a
belief system is in tension with underlying
notions of CLT. For example, Confucianism
establishes the superior status and knowledge
of the teacher over that of the students, thus
elevating the role of the teacher above the students.
Similarly, Ellis (1996) raises questions
about the basic compatibility of CLT with
Vietnamese learners, who have deeply rooted
notions about social uses of language. That is,
in Vietnam knowing and using the acceptable
linguistic forms in interpersonal exchange is
highly important. Li (1998), with observations
from South Korea, and Leng (1997), reflecting
on teaching and learning in China, each report
local conditions that are detrimental to CLT
methodology. Li observes the scarcity of relevant
authentic materials, lack of student prerequisite
skills, continued use of traditional
examinations, and the absence of new forms of
assessment to match CLT priorities. Leng
refers to the economic problems that account
for overly large classes, teachers’ heavy teaching
loads and outmoded classroom equipment.
She also points out how administrative practices
in teacher assessment may even penalize
teachers who use communicative techniques in
their classes. Thus, it appears that even instructors
who are well versed in the theory and fundamentals
of communicative language teaching
face an uphill battle in EFL settings.
Frequent challenges
to classroom communication
In spite of the many challenges to implementing
a communicative approach in EFL
contexts, there remains a strong rationale for
pursuing CLT methodology, especially when
instruction envisions learners moving on to
use English for further education or career
advancement. That is, in EFL settings, most
learners outside the classroom lack daily exposure
and inclusion in purposeful exchanges in
the English medium. These EFL learners are
far more dependent upon whatever guided
communicative practice they can get in the
classroom. It is mainly in the classroom that
they can learn, in the words of Larsen-Freeman
(2000), “when and how to say what to
whom” in English (121). Accordingly, proponents
of the CLT approach argue that EFL
students are in need of CLT methodology in
order to gain facility and confidence in using
English. Based on student centeredness, the
CLT approach features low profile teacher
roles, frequent pair work or small group problem
solving, students responding to authentic
samples of English, extended exchanges on
high interest topics, and the integration of the
four basic skills, namely speaking, listening,
reading, and writing. The CLT approach discourages
extensive teacher-controlled drills,
quizzing of memorized material, and extended
commentary on forms of English.
In the face of the many adverse conditions
that militate against significant and authentic
communication among students in EFL classrooms,
my own observations in EFL settings
have led me to conclude that the most frequent
obstacle to CLT is excessive talk on the
part of the teacher. This teacher tendency possibly
rests upon teachers’ own contrary beliefs
about how language learning takes place.
There may be failure to appreciate the way
CLT methodology aims to track the known
processes of second language acquisition.
Alternatively, excessive teacher talk may simply
be the reassertion of old habits that resist
change in spite of teacher acknowledgements
about the value of CLT activities. Conceivably,
lack of preparation time may lead some teachers
to fill the class hour with extemporaneous
talk about the target language. Whatever the
cause, students end up doing less talking. That
is, excessive teacher talk hampers the emergence
of sustained purposeful student talk.
This is not to deny that the breakdown may
indicate a lack of a ready repertoire of CLT
techniques, or that classroom conditions are
often limiting. I also recognize that some instructors
may harbor doubts about their own
ability to model the complex sociolinguistics of
spoken English. Over time, however, much can
be done to alleviate these drawbacks. On the
other hand, the teacher talk variable is most
immediately accessible to change and clearly
under the command of the teacher. I maintain
that as teachers self-impose a reasoned and disciplined
control of their own talk in the classroom,
classroom activities, with a few basic
techniques, will move in the direction of meaningful
exchange between learners.
E N G L I S H T E A C H I N G F O R U M J A N U A R Y 2 0 0 4 13
Case Study on EFL Classrooms
My recent semester teaching EFL as a Fulbright
Scholar at a university in one of the emirates
on the Persian Gulf gave me fresh opportunity
to investigate the notions and practice of
EFL instructors. Here most of the 75 instructors
giving English instruction to both male
and female Arabic-speaking students were
from surrounding countries, most having
obtained their highest qualification from Western
institutions. I was privileged to be an
observer of many of these colleagues’ classes
and an informal interviewer about my observations.
Also, while teaching my own two English
classes, I was able to administer questionnaires
to my colleagues and a large number of
students to gain further insight into local perspectives
on teaching and learning English in
this EFL context. The questionnaires were
exploratory and wide-ranging. They were but
one means of exploring local notions and
habits regarding teaching and learning English.
The 75 instructors were based in two different
divisions of the university. The majority
were instructors in the English Teaching Unit
that provided approximately 15 hours of English
instruction per week to sections of firstyear
students over a period of two or three
semesters. All entering students, except a few
that had already obtained a score of 500 on a
practice TOEFL exam, had to complete these
courses. The classes in the English Teaching
Unit were composed of students of similar
majors. Textbook materials were chosen for
topical relevance for the students planning to
study engineering, science, social studies, and
business. Other instructors were members of
the English Department and taught the courses
constituting a major in English. The major
consisted of both language and literature,
although my in-class observation was limited
to the language courses. I personally taught
and observed classes in both the Teaching Unit
and the English Department.
As reported from other EFL situations, I
found even in my own classes an initial pull
toward what seemed to be a default position of
traditional teacher-fronted, form-focused
instruction, with the result being a more passive
student role. That is, students’ customary
reliance upon teacher initiative countered my
efforts to make them independent learners.
Although the students had had in secondary
schools several years of English lessons from
curricula with a distinctly CLT orientation,
they seemed restless and distracted in the roles
I assigned. Classes I observed, taught by both
native and non-native English speakers, while
displaying the instructors’ able facility in English,
largely assumed teacher-centered activity.
For example, I witnessed large portions of class
time devoted to the instructor’s analysis and
commentary on students’ written errors,
extended explanations on usage and vocabulary,
and volleys of teacher-initiated exchanges
yielding only short responses from students,
often in chorus.
Often while observing my colleagues’ classes,
after every 30 seconds I ticked on a worksheet
whether the communication at that
instant was coming from the instructor or the
students, whether there was silence, or whether
other kinds of activities were taking place.
Doing this for periods of 30 minutes or more at
a time provided an approximation of the
amount of class time consumed by instructors’
talk versus that of the students. Upon adding
up these notations on class activities, I found
that, typically, instructors were speaking anywhere
from two to five times more often than
all their students combined. I also observed that
in whole class activities, student utterances
more often consisted of just one-, two-, or
three-word utterances. Occurrences of extended
student discourse of several sentences or
more were infrequent except in the case of their
asking questions or delivering prepared speeches.
In eleven observed classes, each lasting either
60 or 90 minutes, eight classes gave a portion of
the time to group activity. The group activity in
five of these cases averaged just 5 minutes; other
classes devoted 12, 20, and 35 minutes to group
work. Spontaneous student communication
dramatically rose when class activity shifted to
these small groups—albeit, not always in the
target language.
Exploring instructor beliefs
In an effort to uncover some of the instructors’
operating beliefs, I administered a questionnaire
to which instructors responded
anonymously. The questionnaire consisted of
24 statements about beliefs and practices followed
by Likert scales to elicit respondents’
level of agreement or disagreement with each
statement. The questionnaire was distributed
14 J A N U A R Y 2 0 0 4 E N G L I S H T E A C H I N G F O R U M
to 75 instructors of English, nearly all of whom
had at least a Master’s degree in English, education,
or applied linguistics. Of the 41 who
completed and returned the questionnaire, 20
identified themselves as native speakers of Arabic,
14 as native speakers of English, and 7
chose not to specify their first language. Of the
41 respondents, 30 taught in the Teaching
Unit, and 11 worked for the English Department.
On average, these 41 instructors had
taught at the university for nearly 6 years.
Responses to two questionnaire items
directly pertain to the instructor’s understanding
of their classroom role. First, instructors
were asked to respond to the statement, “Generally,
instructors must correct most errors students
make in speaking and writing so that the
errors do not become a permanent habit.” In
response, 9 chose “I strongly agree,” 15 “I tend
to agree,” 14 “I tend to disagree,” 2 “I strongly
disagree,” and 1 claimed to be uncertain. Thus,
24, or 59%, indicated they agreed to some
extent that they must correct most student
errors. Second, the instructors expressed their
level of agreement with the statement, “In firstyear
courses, an English language instructor
should devote most of the class time to giving
explanations, examples, and error correction.”
Here, 5 chose “I strongly agree,” 9 selected “I
tend to agree,” 19 indicated “I tend to disagree,”
and 5 answered “I strongly disagree.”
The other 3 respondents indicated they were
uncertain. Therefore, on this item, 14, or 34%,
revealed that they believed they must use most
of the class time for giving explanations, examples,
and correction. Ten of the 24 who indicated
they ought to correct most of their students’
errors were among the 14 who saw their
role as that of giving explanations, examples,
and error correction. One other questionnaire
item explored the instructors’ use of group
work in their lessons. The statement was as follows:
“Most of the lessons I teach for enhancing
students’ English language proficiency
include at least a 10-minute period of paired or
sub-group activities led by the students themselves.”
Just 15 of the 41 responding instructors
claimed that this was their own practice.
That 59% and 34% of the 41 respondents
admittedly hold positions on their classroom
roles that translate into extensive teacher talk
is consistent with the teacher-centeredness I
observed in the classrooms. In fact, the most
common class activities I observed were reinforcement
of textbook explanations and analysis
of student errors. Regarding teachers’ focus
on student errors, Stevick (1996, 155, 200)
concludes from past studies, that constant correction
inhibits students and constrains both
the content and forms of students’ expression.
In summarizing a concern of Silent Way proponents,
Stevick writes “the more the teacher
talks and explains, the less internal work the
learner is likely to do” (221). In my study I
suspected the scarcity of authentic communication
among learners in the classrooms
stemmed in part from instructors’ beliefs
about handling student mistakes.
One can conclude that teacher talk, a variable
obviously subject to teacher control, and
the beliefs that sustain this activity, are the primary
variables to focus on in helping teachers
implement CLT methodology in their classrooms.
Unquestionably, teacher talk is essential
for initiating learning activities, setting standards,
assessing performances, and providing
some forms of feedback. Instructors, however,
too often seem compelled to promote learning
by their own extended talk. One can only guess
the extent to which this variable of teacher talk
limits the realization of authentic communication
among students in the classrooms.
The students’ perception
Data from a similar questionnaire administered
to students in the same context were even
more decisive. A total of 181 Arabic-speaking
students, mostly in their first year at the university,
were administered another Likert-scale
questionnaire on perspectives and habits in
language learning. One statement of immediate
relevance was as follows: “If English
instructors do not correct most of the errors
students make in speaking and writing, the
students will not make much progress in English.”
In response, 86 students indicated that
they strongly agreed; 50 responded that they
tended to agree; just 12 indicated a tendency
toward disagreement; and 8 replied that they
strongly disagreed. The other 25 claimed not
to know. Thus, 136 of 181, or 75% of these
students, appear to believe that their teachers
ought to regularly correct most of their mistakes.
Interestingly, there was a striking statistical
difference (p<.0005) between males and
females in the replies to this item with 87.5%
E N G L I S H T E A C H I N G F O R U M J A N U A R Y 2 0 0 4 15
of the 104 women agreeing with the statement,
versus just 58.4% of the 77 male students.
Whatever the reason for that difference,
a clear majority of these students believe it is
the duty of the instructor to identify and correct
most of their errors. With many instructors
inclined to think similarly, the shared perspective
perpetuates an atmosphere in which
the instructor is the dominant speaker. So, on
the one hand, the questionnaire revealed a
major obstacle to meaningful communication
in the classroom.
On the other hand, the questionnaire uncovered
the fact that the majority of participating
students had a positive view of grouped activity
in the classroom. In response to the statement,
“It is usually a waste of time to be put in small
groups to do group assignments during class,”
103 of the 181 students disagreed, 48 agreed,
and 30 indicated they did not know. Also, in
response to the statement, “Small group work in
class with classmates (e.g., for 20 or 30 minutes
at a time) is usually a good use of class time for
improving my English,” 128 of the 178 respondents
agreed, 27 disagreed, and 23 said they did
not know. Clearly, most students viewed small
group work with little involvement of their
instructor as a beneficial experience.
Suggested response
The reported observations and questionnaire
data suggest a need for teachers to reflect
on their own past second-language learning
and that of their own second-language learners.
Teachers must strive to sift through the
many claims they have encountered about language
learning and determine what in fact
they themselves hold to be most descriptive of
the process. As Pajares (1992) points out, it is
beliefs more than mere knowledge or awareness
that establish the roles teachers assume in
the classroom. Teacher acknowledgements
about CLT are not necessarily what inform
their classroom behavior. Rather, their classroom
conduct rests on their beliefs. Once
teachers identify their operating beliefs about
how a second language is learned, they can
compare those formulations with prevailing
theory on the matter.
One widely shared portrayal of second language
acquisition for teachers to consider is
often referred to as learner interlanguage. This
refers to the learner’s imperfect but evolving
representation of the target language at any
point in the acquisition journey. Brown (2000)
summarizes this acquisition process as “the creative
construction of a system in which learners
are consciously testing hypotheses about
the target language from a number of possible
sources of knowledge…” (215). What teachers
say in class about the target language or about
mistakes is only one of the sources and not
necessarily the most important one. Brown
further explains, “By a gradual process of trial
and error and hypothesis testing, learners slowly
and tediously succeed in establishing closer
and closer approximations to the system used
by native speakers…” (215). This trial and
error process, according to the theory, pertains
to all aspects of second language mastery, that
is, the phonology, syntax, lexis, and social conventions
of language use. Thus, while there
remains a place for formal linguistic explanation
and correction on the part of the teacher,
the CLT approach assumes that a student’s
interlanguage development is benefited most
by uninterrupted trial and error, along with
attentiveness to the responses of interlocutors.
It is through all of these acts of communication
and feedback in the target language that students
gain facility in the language. Inevitably,
students will exhibit shortcomings, ups and
downs, unpredictable sensitivity to contexts,
and only gradual improvement on the road to
mastery. It is, however, this experience with the
target language that ensures progress.
Teachers inclined to talk excessively in the
classroom may benefit from in-service training
to facilitate their introspection and experimentation
and to reorient their beliefs. However, as
Pajares (1992) points out, some teachers are
more inclined to question and alter their beliefs
in the face of firsthand classroom evidence
rather than in response to secondhand acquisition
theory given them by trainers. For such
teachers, having them experiment with basic
CLT techniques and urging them to reduce
their teacher talk and observe the resulting student
performance might help them reconsider
their beliefs about how students learn.
In-service training can also broaden teachers’
repertoire of techniques for furthering inclass
communication between students, and it
can help teachers explore how some ESL/EFL
textbooks can be adapted to serve as a springboard
for communicative activities. With less
16 J A N U A R Y 2 0 0 4 E N G L I S H T E A C H I N G F O R U M
proficient learners, for example, teachers can
explore ways to use magazine pictures, personal
photographs, cancelled postage stamps, and
even road signs, bumper stickers, and advertisements
for communicative purposes. At the
intermediate level, as in my own classes, teachers
can have students explain some frequently
misunderstood aspects of their culture. Or,
they can have students report on both the
process and findings of assigned internet
searches. They can have students brainstorm
controversial topics for class discussion and
prepare pro or con positions as part of moderated
panels. They can have students prepare
two-minute oral news reports from notes on
assigned topics and reply to their classmates’
questions. Teachers can have small groups of
students formulate solutions to real local social
problems and present their ideas to classmates
in writing or orally. Teachers working with
advanced students can challenge them to draw
upon their own experience and specialties to
teach each other. With all these activities, the
teacher’s role is to select or design appropriate
classroom tasks that contain relevant topics
and to serve as a resource as needed.
A final area of in-service assistance to teachers
who wish to move closer to a communicative
approach is to have them consider ways to
reorient their students as to the roles they and
their teachers should assume in the classroom.
Results of the student questionnaire indicate
that most students are fond of small group
activities in the classroom and feel they are beneficial.
However, as reported earlier, some students
may view a good teacher as one who constantly
corrects the spoken and written errors of
students. Thus, as Deckert (1987) points out,
teachers face the challenge of helping students
adjust their expectations about who does what
in the classroom. This negotiation between
teacher and students promises a high level of
classroom interaction in its own right.
In conclusion, CLT in EFL settings need
not be elusive; teachers can take the first critical
step toward raising the level of authentic
classroom communication by sharply reducing
the amount of talking they do. To take this
step, however, presupposes the belief on their
part that real communication promises a
greater payoff than extensive teacher commentary
and frequent corrective intervention. The
teacher, of course, needs to acquire facility for
adapting textbooks, creating communicative
tasks, and providing selective, useful feedback
to students on their performances. Granted,
the reorientation may come slowly as students
overcome old expectations and new insecurities
and as entire programs accommodate to
the changes being made in the classroom.
During this process of gradual pedagogical
and curricular change, however, teachers can
find encouragement in knowing they are not
expected to attain some ideal CLT standard.
Lesson by lesson, activity by activity, teachers
can gradually increase the degree of meaningful
interaction between their students. What
English teachers need, however, is administrative
assurance that their less dominant role in
the classroom is not a sign of negligence or loss
of control, but rather a sign of informed belief
that students learn best by using language for
purposeful communication.
References
Brown, H. 2000. Principles of language learning and
teaching, 4th ed. White Plains, NY: Addison
Wesley.
Deckert, G. 1987. The communicative approach:
Helping students adjust. English Teaching Forum
25 (3): 17–20.
Ellis, G. 1996. How culturally appropriate is the
communicative approach? ELT Journal 50 (3):
213–218.
Karavas-Doukas, E. 1996. Using attitude scales to
investigate teachers’ attitudes to the communicative
approach. ELT Journal 50 (3): 87–197.
Kumaravadivelu, B. 1993. Maximizing learning
potential in the communicative classroom. ELT
Journal 46 (1): 12–21.
Larsen-Freeman, D. 2000. Techniques and principles
in language teaching, 2nd ed. Oxford: Oxford
University Press.
Leng, H. 1997. New bottles, old wine: Communicative
language teaching in China. English
Teaching Forum 35 (4): 38–41.
Li, D. 1998. It’s always more difficult than you plan
and imagine: Teachers’ perceived difficulties in
introducing the communicative approach in
South Korea. TESOL Quarterly 32 (4): 677–703.
Pajares, M. 1992. Teachers’ beliefs and educational
research: Cleaning up a messy construct.
Review of Educational Research 62 (3): 307–332.
Stapleton, P. 1995. The role of Confucianism in Japanese
education. The Language Teacher 19 (4):
13–16.
Stevick, E. 1996. Memory, meaning and method,
2nd ed. Boston, MA: Heinle and Heinle.
GLENN DECKERT is an Associate Professor of
ESL/TESOL at Eastern Michigan University,
where he has taught ESL and MATESOL
courses since 1993.
E N G L I S H T E A C H I N G F O R U M J A N U A R Y 2 0 0 4 17


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   

 

 

اجازه دادن 
در پایان 
جلوی ، در خط مقدم
متوسط
مراقب بودن
علاقمند بودن
رفتار كردن
مورد
مشخص – حتمی
كانال
انتخاب
انتخاب كردن 
 رنگی
ادامه دادن
روزانه
تأثیر
پایان
بجز
آزمایش – امتحان
بینایی
آینده
دور كردن
مضر – زیان آور
روز تعطیل
خانم خانه دار 
چند وقت به چند وقت
بهبودبخشیدن
تأثیر گذاشتن,تاثیر
فیلم سینمایی
موزیك
 مشاهده
هفته ای یك بار
بیرون سر كار
دوره ، مدت
Powerful =قدرتمند، قوی
Practice= تمرین كردن 
 فشار
احتمالاً
اخیر، جدید ، تازه 

اخیرآ
استراحت كردن
راحت، آسوده خاطر 
تحقیق كردن
محقق
به سادگی، به آسانی

تنها
مهارت 
 ورزش
ماندن
كشمكش،مشاجره كردن
با موفقیت 
آزمایش كردن 
دستگاه تلویزیون 
تئاتر
هفته ای دو بار
نوع 
غیرمعمول
 بیننده
ضعیف
عجیب – فوق العاده 
نگران درباره چیزی


 

Allow
At the end of
At the front
Average
(be) careful about
(be) interested in
Behave
Case
Certain
Channel
Choice
Choose
Colorful
Continue
Daily
Effect
End
Except
Experiment
Eyesight
Future
Get …. Away from
Harmful 
Holiday
Housewife
How often …?
Improve
Influence
Movie
Music
Observation
Once(a week)
Out at work
Period
Powerful
Practice
Pressure
Probably
Recent

recently
Relax
Relaxed
Research
Researcher
simply

Single
Skill
Sport
Stay
Struggle
Successfully
Take a test
Television set
Theater
Twice(a week)
Type
Unusual
Viewer
Weak
Wonderful
Worry about

  • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   


 

 

به محض اینكه
خجالت زده از 
سر وقت بودن 
كور
كارمند
خطرناك
درجه
بحث
تنفر داشتن
امتحان رانندگی
تحصیل كردن
پایان
امتحان كردن – آزمودن
حقیقت
شیك – مد روز
پر كردن
نهایی
مناسب – اندازه
پرواز
ممنوع كردن 
آزاد – مجانی 
هدف 
دولت – حكومت
 درستكار
به هر حال
= در حقیقت
به عبارت دیگر 
پافشاری كردن- اصرار كردن 
دروغ گفتن – دراز كشیدن
ابزار – وسیله
مدرن – جدید
 ملت - قوم 
عابر - مسافر
كامل 
ممكن 
آماده كردن 
تولید كردن 
با سرعت – به سرعت
فهمیدن

خودداری کردن، رد کردن، امتناع کردن از
نقش
آشغال
خدمت – سرویس
نشان دادن   
احمق – كودن
جامعه
احمق – كودن
دور نگه داشتن از
مفید

ارزش
فیلم چه ساعتی آغاز می شود؟ 
 ‌آیا – خواه

از سون از
اشیمد آو
be on time
بلایند
کلارک
دینجرس
دگری
دیسکسشن
دیسلایک
درای وینگ تست
ا جو کیت
اند
اگ ز مین
فکت
فشن ابل
فیل
فای نل
فیت
فلایت
فربیت
فری
گول
گاورن منت
آنست
ها اور
این فکت
این آذر وردذ
اینسست آن
لای
مینز
مادرن
نی شن
پسن جر
پرفکت
پاسی بل
پری پر
پردیوس
رپیدلی
ری ا لایز

ری فیوز
رول
رابیش
سرویس
شو
سیلی
سوسایتی
استیوپد
تیک اوی فرام
یوسفول

ولیو
وات تایم ذ یلم ایز آن?‌ 
وذر

 

As soon as
Ashamed of
be on time
blind
Clerk
Dangerous
Degree
Discussion
Dislike
Driving test
Educate
End
Examine
Fact
Fashionable
Fill
Final=
Fit
Flight
Forbid=
Free 
Goal
Government
Honest
However
In fact
In other words
Insist on
Lie
Means
Modern
Nation
Passenger
Perfect
Possible
Prepare
Produce
Rapidly
Realize

refuse
Role
Rubbish
Service
Show
Silly
Society
Stupid
Take away from
Useful

value
What time is the film on?‌ 
Whether

 

 

 

 

 


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()       

 

Ability = توانایی
Afraid (of) = ترسیده از – نگران از
Amount= مقدار
Area = منطقه – ناحیه
Basis= اساس – پایه  
Brain = مغز
Briefly= بطور خلاصه
Call up = زنگ زدن به 
Chemical = شیمیایی
Conscious= بهوش - هوشیار
Dead=مرده
Details=جزییات 
Emotional =- عاطفی  احساساتی
Enter = واردشدن
Even = حتی
Event = واقعه – رویداد
Exist = وجود داشتن
Feeling = احساس
Foreigner = بیگانه – خارجی
Forest = ‌جنگل
Hear about = شنیدن درباره 
Hobby= سرگرمی
Information= اطلاعات
Interest = علاقمندی
Jet = جت
Look after =از نگهداری كردن از – مراقبت كردن
Loss =  نقصان - زیان – ضرر
Memory = حافظه 
Mental =‌    روحی - روانی
Mind = ذهن 
Mistake = اشتباه
Object = مفعول- جسم
Occur = ‌اتفاق افتادن
Over and over =‌بارها و بارها
Over learning= با زیاد خواندن یاد گرفتن 
Pace= سرعت - گام - قدم 
Painful = دردناك
Photographic = تصویری 
Physical= جسمی – فیزیكی
Poem=شعر
Psychologist= روانشناس
Question= سؤال – سؤال كردن 
Recall= به یاد آوردن 
Record = ضبط كردن – ثبت كردن 
Responsible=مسؤول
Scene=منظره -  صحنه  
Search for =كردن  جستجو 
Shopkeeper = مغازه دار 
Slow down= كم كردن 
Sorry about = متأسف از
Stick in one's mind = در حافظه كسی ماندن
Talk with = صحبت كردن با
Thus = بنابراین
Turn up =  صدا) بالا بردن)
Weekend = آخرهفته


  • آخرین ویرایش:-
نظرات()       


And so on   ‌و غیره 

Athlete ‌ورزشكار

Attract   جذب كردن

Award  تقدیم كردن

Basically   به طور ابتدایی – به طور اساسی

Bathroom   حمام 

Bottom  ته – آخر

Boxing   بوكس

Bronze   بزنز

Celebration  ‌مراسم – آیین

Committee   كمیته – هیئت

Competition   رقابت 

Consist of … تشكیل شده از – شامل

Control   كنترل 

Cycle دوره – چرخه – سیكل

Denmark   دانمارك 

Depth عمق

Encourage   تشویق كردن

Envelope پاكت نامه

Force اجبار كردن – زور

Fortune  بخت 

Friendship دوستی

Greece   یونان

Gymnastics  ژیمناستیك

Heat   گرما

Height   ارتفاع

Hold  نگه داشتن

Ice – hockey  هاكی روی یخ

Immediately   فوراً

Include  دربرگرفتن – شامل بودن

Individual شخص – فرد

Instruction  طریقه استفاده

International ‌ملی 

Lake  دریاچه – استخر

Length= طول

Measure  اندازه

Medal  مدال

Meeting   قرار ملاقات 

Olympic   المپیك

Organize سازمان دهی كردن

Pair   جفت

Permit   اجازه دادن

Place   مكان

Plain   مسطح – هموار

Play a part in   نقش داشتن در

Religious مذهبی

Serious   جدی

Shelf  طبقه – لایه

Silently   بی صدا

Silver   نقره

Site جا – مكان

Skating   اسكیت

Skiing  اسكی

Snow – covered   برف پوشیده

So far   تا اینجا – تاكنون

Take part in   شركت كردن در

Team  تیم – گروه

Together = با هم 

Weekly   هفتگی

Width  عرض

Win   برنده شدن

Winner برنده

Wrestle   كشتی گرفتن

Wrestling  كشتی


مترادف لغات جدید سال سوم دبیرستان به انگلیسی درس چهارم

 


And so on=and others

Athlete= a person who is good at sports

Attract =absorb

Award=prize

Basically =mainly

Bathroom=a room where you can wash and have a shower

Bottom=the lowest part of something

Boxing =the sport of fighting with your hands,wearing thick gloves

Bronze =a brown metal made from copper and tin

Celebration =a notable occasion with festivities

Committee =a group of people that other people choose to plan or organize something

Competition=a game  or test that people try to win

Consist of=including

Control=the power to make people or things do what you want

Cycle=a bicycle .ride a bicycle

Denmark = a country in Europe

Depth=how deep something is

Encourage =urge,give approval to

Envelope=a paper cover for a letter

Force=power,strength,make  somebody do something that they do not want to do

Fortune=thing that happen that you can not control

Friendship=being friend with somebody

Greece=a country in Europe

Gymnastics=exercise for your body

Heat=the feeling of something hot

Height=how far it is from the bottom

Hold =have something in your hands or arms

Ice – hockey

Immediately=at once

Include=have somebody or something as one part of the whole

Individual=one person

Instruction words that tell you what you must do or how to do something

International ‌=between different countries

Lake =a big area of water with land around it

Length=how long something is

Measure=find the size

Medal=a piece of metal with words and pictures on it that is given to somebody who has done something very good

Meeting =gathering

Olympic=of or relating to the Olympic Games

Organize=plan or arrange something

Pair=two thing of the same kind that you use together

Permit=allow

Place =where somebody or something is

Plain= a large piece of flat land

Play a part in =participate

Religious=of religion

Serious=important,very bad

Shelf=a long flat piece of wood on the wall or in the cupboard ,where things can be stand

Silent=without sound

Silently=in silent way

Silver =a shiny grey metal that is very valuable

Site=a  place where something is ,was,or will be

Skating =sport of gliding on skates

Skiing=sport of sliding and jumping on skies

Snow – covered = covered with snow

So far= up to now

Take part in =participate

Team=a group of people who play a sport or a game together against another group

Together=with each other

Weekly=once a week

Width =how far it is from one side of something to the other

Win=be the best or the first in the game

Winner =a person or animal who wins the game

Wrestle=fight by trying to throw somebody to yhe ground

Wrestling=the sport where two people fight and try to throw eachother to the ground

 

 

 

 


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   

 

After a white   بعد از مدتی

Amused  ‌سرگرم

Amusing  سرگرم كننده

Behind   پشت

Bored   كسل

Boring  كسل كننده

Call out  داد زدن – بلند صدا كردن

Carpet   فرش

Company   شركت – كمپانی

Confusing گیج كننده

Cotton ‌كتان – پنبه

Egypt   مصر

Exciting   هیجان آور

Excited  هیجان زده

For apart   دور از هم – فاصله دار

Fear   ترس

Fast   روزه گرفتن

Frightened   ترسیده

Habit = عادت – خلق

Hard working   كار زیاد – كار سخت

How do you do ? چه كار می كنید ؟

Invent   اختراع كردن

Invention   اختراع

Involve  شامل شدن

Iran air  ‌هواپیمایی ایران

Instead (of)  ‌به جای

Keep accounts   حساب داری

Long ago  خیلی پیش

Make up   بهتر كردن – آرایش كردن

Manage   ریاست كردن

Meal   غذا

Moslem   مسلمان

Papyrus   پاپیروس

Report  ‌گزارش دادن – گزارش

Sheet   ورق – لایه

Shocked  ‌شوكه

Shocking  ‌شوكه كننده

Shout   فریاد زدن

Smell   بو

Surprised  تعجب آور

Taste   مزه

Up and down  بالا و پایین

Whenever  هر وقت – هر گاه

Wire   سیم

 

 

مترادف لغات جدید زبان انگلیسی سال سوم دبیرستان درس 5  

 

 

After a white =after some time

Amused = kept  somebody busy or happy

Amusing  = keep somebody busy or happy

Behind = at or to the back of somebody or something 

Bored  =not interested  ,tired

Boring =tiring

Call out = shout

Carpet  =a soft covering for a floor that is often made of wool

Company =a  group of people who work to make or sell things

Confusing =difficult to understand

Cotton =fabric made of cotton

Egypt =a country in Africa

Exciting =producing excitement

Excited = not calm

For apart  =away from

Fear =be afraid of somebody or something

Fast=quick

Frightened =make somebody feel afraid

Habit=something that you do very often

Hard working=industrious

How do you do ? =like hello

Invent =make or think something for the first time

Invention =the act of inwent 

Involve =make somebody take part in something

Iran air=an Iranian airline company

Instead (of)=in place of

Keep accounts=accountant

Long ago=the distant past

Make up=compensate

Manage=to succeed in acomplishing

Meal =the time of eating food

Moslem =a person who follows the religion of Islam

Papyrus=a kind of plant

Report  =tell or write about something that has happenrd

Sheet =a thin flat piece of something like paper

Shocked=upseted

Shocking =upseting

Shout  =speak or say very loudly

Smell=have or use the sense of the nose

Surprised =feeling cause by unexpected events

Taste=the power to know about food and drink with your mouth

Up and down=higher and lower

Whenever = any time,every time that

Wire =a long peace of thin metal

Such as=like something

Frightening=scare

 


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   

 
 

 

Action    فعالیت – كار

Activity    فعالیت

Airline   خط هوایی

Aspect   نظر- جنبه – صورت

Available    در دسترس

By means of   توسط – به وسیله

Block    بلوك – ساختمان

Capacity    ظرفیت

Central    مركزی

Chemist   متخصص شیمی

Come in    داخل شدن

Constantly      پیوسته – همواره

Deny     انكار كردن

Design     طرح

Disabled    ناتوان

Drug         دارو

Endeavour كار

Entertainment     نمایش – سرگرم كردن – تفریح

Exactly       دقیقاً

Furthermore    به علاوه

Giant‌          خیلی بزرگ

Go straight on      مستقیم برو

Handleدستگیره

In addition to‌    علاوه بر

Influence     تأثیر گذاشتن

Inform     اطلاع دادن

On your left    سمت چپ شما

Orbit     ‌چرخیدن

Otherwise    در غیر این صورت

Perform    اجرا

Pocket sized     سایز جیبی

Process     پردازش

Programmable    قابل برنامه ریزی كردن

Project     پروژه – برنامه

Properly     كاملاً

Research     تحقیق كردن

Right – hand side      دست راست

Separate     جدا كردن

Series      سری ها – پشت سر هم – مجموعه

Spacecraft     سفینه فضایی

Success ‌   موفقیت

Superhuman     انسان فوق العاده – بالاتر از انسان

Switch     عوض كردن

Task ‌كا    

Tower     برج

Turn     عوض كردن – چرخیدن

Turning     تعویض – چرخش

Wind power    قدرت باد

Mars        مریخ

Human    انسان

 

  مترادف لغات جدید درس 6 سال سوم دبیرستان 

 

Action=doing things

Activity=something that you do

Airline=a company with aeroplanes that carry people or goods

Aspect=one part of a problrm

Available=ready for you to use,have,or see

By means of =

Block =a group of building with streets all round it

Capacity =how much a container can hold

Central =in the middle part

Chemist=a person who makes and sells medicines,aperson who studies chemistry or who makes

chemicals= solid or liquid substance that is used in chemistry

Come in =

Constantly=happening all the time

Deny=delare untrue

Design =draw a plan for something to be made

Disabled =unable to use a part of her/his body

Drug =medicine

Endeavour=try

Entertain=amuse and interest

Entertainment =act of entertaining

Exactly=just

Furthermore=also

Giant=very big

Go straight on =continue your way straightly

Handle=part of a door ,cup,etc,that one hpolds

In addition to = besides

Influence =effect

Inform =give information

On your left =on the left side

Orbit =go around

Otherwise=if not

Perform =do

Pocket sized =can be kept in pocket

Process =continual improvement,or developement

Programmable =can be programmed

Project =a long piece of planned work

Properly=correctly

Research =advanced an detailed study

Right – hand side

Separate =different

Series =group of the same or similar things coming one after another or in orther

Spacecraft =spacecraft

Success=good result

Superhuman=better than human power

Switch=apparatus for starting or stopping an elrctric current

Task =hard work

Tower =tall building

Turn=change direction,move around a central point

Turning=a place one road joins another road

Wind power=wind strength

Mars = the planet 4th in order from the Sun.

Human = of people

 


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
چهارشنبه 6 شهریور 1392  10:12 ق.ظ


In the Name of God


  دیكته :‌درهر جمله یك كلمه ناقص وجود دارد، آن كلمه را بطور كامل  بنویسید.

Spelling:

1. Leonardo is an architect and an (inv-ntor).

2. Now, I am (dis – ppo – nted) with him.

3. The young plants need (prot – ction) against the heat.

4. The advantages of such an (agr- ement) are great.

5. We have had a good (dipl-ma-y) in these years.

6. About 70% of your body weight is ( l- quid). 

  برای جای خالی هر جمله یك كلمه را متناسب با معنی انتخاب كنید و  بنویسید:

brave,property,intrest,nature,project,available,developing,crack,edge

limitation

Vocabulary:

1. This housing .....................has become very costly.

2. You will soon learn about his bad................ You can never trust him.

3. They are playing in the sand at the waters .................

4. I know my own ................ as a painter.

6. That is my personal ..................and not the company's.

7. If you hold a glass under the hot tap, it may ....................quite soon.

8. You can not ...................him in the subject easily.

9. They live in a ..................country, and try to improve it quickly.

10. More information becomes...................through the use of computer. 

  فرم صحیح كلمات را انتخاب كنید.

11. He has a good .........................of painting which is very costly.

(collect – collection – collective – collectively)

12 . He has always had great .....................in his life.

(successful – success – successfully- succeed)

13. I am tired of working, but I can't..................them by retiring.

(disappointment – disappoint – disappointed- disappointing)

14. A lot of Leonardo's machines did not work ..........................

(successful – success – successfully-succeed)

15. It is possible to get.....................from hunger and thirst.

(society – property – freedom – disease)

16. This machine has increased the .................. of electronic devices.

(production – producing – productive – produce) 

  برای هر تعریف از ستون A یك كلمه از ستون B انتخاب كنید و در پاسخ نامه بنویسید.

Word Definitions

A ستون

17. to rest or move on the surface of a liquid or in the air:

18. ready to face danger:

19. stage of social development:

20. The ability to realize right or wrong:

21. Needing immediate decision or action.

22. take somebody away form danger :

 

Bستون

a- civilization

b- urgent

c- float

d- save

e- brave

f- healthy

g- moral sense

 

 

  جملات ستون A را با جملات ستون B كامل كنید و جواب قسمت B را در پاسخنامه بنویسید :

Language function: مكالمه

A ستون

23. Can you tell me where the office is?

24. I'd like some ice – cream, please.

25. You have given me the wrong change.

26. I hurt my leg playing football.

27. I think I've lost my new glasses.

 

B ستون

a- I do apologize. Sir

b – I am sorry to hear it.

C – I'm afraid I can't.

d- We haven’t got any left.

e - Just near the elevator.

F – That’s a pity!

 

 

  سؤالات تستی چهارجوابی :

Multiple choice Questions:

28. He wasn’t strong .................to carry the suitcase.

(enough – so – too – very)

29 . The students had ...............homework that they were busy all the day.

( so – such – enough – too)

30. These shoes are very heavy. I need a pair of ................ shoes for

running. (small – expensive – light – cheaper)

31. Lastly, I decided to learn English, The word Lastly means.

(first – firstly – final – finally)

32. He opened the cages and let the birds...............to their home.

(flying away – to fly away – fly away – to flying away)

33. He has no ability to realize right and wrong. He does whatever he likes.

(moral sense – property – development – advantage)

34 . There was an accident, we all heard the …….

(sound – crowd – voice – crash)

35. He is ready to face danger. He knows no fear. : The underlined words mean:

(architect – brave – painter – crowd)

36. He wrote a letter to his friend, and ………

(so she did – she too did – she did too – so does she)

37. Parents should know the advantage of a good book. The word advantage

means : (important – benefit – major – edit)

38 . John …….. a blue shirt since last Monday.

(has worn – has been worn – has been wearing – have been wearing)

39. I got a mechanic ……..my car yesterday.

(fix – to fix – fixed – would fix)

40 . I can hear a bad ………..in the bedroom.

(to cry – cries – cry – crying)

41 . You should have a high opinion for his wishes.

(protect – respect – advantage – moral sense)

42. He showed extreme joy when he learned about his grades. What is the meaning of the word extreme?

(certainly – support – do wrong – the greatest possible)

43. Ali enjoys horse riding. He usually hires a horse. The word hires is the

synonym of : (uses – costs –rents – takes)

44. There is an open area with streets on all its sides. We call it Ferdowsi ……

(junction – square – block – avenue)

45. He developed a very expensive house and sold it quite soon. The synonym of expensive is:

(conscious – very large – costly – serious)

  گرامر : با توجه به مفاهیم هر جمله : جای خالی هر سؤال را كامل كنید.

Structure

46. The house was very small. We couldn’t live in it.(too)

.....................was.................small for us to ..................in it.

47. John put on a blue shirt last Monday. He's still wearing it.

John .................................................................

48. I missed the bus to Azadi Street and so did he. (will miss)

I ...................the bus to Azadi street and so......................he.

49. An insect was crawling up my leg.

I noticed .....................................................

50. She didn’t make the tea herself.

She had got it ........................yesterday.

  در متن زیر هشت جای خالی وجود دارد. جای خالی را با یكی از گزینه ها كامل كنید و آن كلمه را در پاسخنامه بنویسید:

)cloze passage(

There is one subject ………(51) us more than any other. There is one subject we ……….. (52) a whole life – time studying: ourselves ! We see everything in the ………..(53)in relation to ourselves. . In this way, we sometimes …….(54) ourselves better. We often ……….(55) ourselves with other people, and try to see our selves as others see us. Have you ever read, about the ……..(56) of the great French painter Paul pauguin? He had a successful …..….(57) in banking . He suddenly left his family and his job and devoted the ………..(58) of his life to painting:

51. ignores – interests – attacks – offends.

52 . develop – respect – spend – design

53 . universe – house – society – country

54. care – develop – respect – understand

55 . fasten – compare – join – limit.

56. life – accent – nature – personality

57 . period – property – life – career

58 . rest – whole – extent – mark

  درك مطلب :

متن زیر را به دقت بخوانید و به سؤالات آن در پاسخنامه پاسخ دهید.

Comprehension

When men become organized into very large groups, and civilization develops ,it is possible to get freedom from hunger, thirst, cold, heat and many diseases, so that each person can live a happier life than he could if he were living along, but such a society cannot work successfully unless the freedom of each human being is to some extent limited so that he is kept from hurting others. I an not free to kill others, nor to steal someone else's property, nor to behave in a way that offends against the moral sense of the society in which I live. I have to limit my own freedom myself so that others will not limit it too much:

I agree to respect the rights of others, and in return they agree to respect mine.

59. What would a man get by living in a society?

It is possible………………………..

60. How can a society work successfully?

When the freedom of each………………………….

61. What do the people agree to do in a civilized society?

They agree to …………………………………… 

  سؤالهای(درست True) یا ( غلط false) :‌جملات شماره 62 و 63 را بخوانید و در مقایسه با متن درك مطلب، اگر درست است  T و اگر غلط است حرف F بگذارید.

62. People are not free to behave in a way offends against the moral sense of the society. (..............)

63. In a civilized society, people are kept from hurting others. (.............) 

  متن كوتاه :‌جمله های زیر را به دقت بخوانید و با توجه به معنی هر جمله، یكی از جوابها را كه دارای معنی مشابه است short passage انتخاب نمائید و حرف مقابل جواب را در پاسخنامه بنویسید(فقط حرف را بنویسید و از نوشتن جمله خودداری كنید)

64. Leonard invented many interesting machines, but a lot of his machines did not work very well.

A. His machines did not work at all.

B. The machines he invented were useless.

C. Most of Leonardo's machines did not work well.

D. The machines invented by Leonardo were not interesting.

65. When men become organized into very large groups, and civilization develops, it is possible to get freedom from many diseases.

A. people may be free from illnesses if they live together in groups.

B. If people are organized to gather, they are free from living.

C. By living together, we can live happily.

D. we will live happier life if we live alone.

66. There are limitations to what M.T can do. It can translate only eight words often.

A. computers can not translate all the words correctly. The texts may have a few mistakes.

B. computer always translate the words correctly.

C. M.T texts translated by computers are full of mistakes.

D. Time is saved by machine translation. 


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
سه شنبه 5 شهریور 1392  04:36 ب.ظ

ه شده در  چهارشنبه 18 اردیبهشت1392ساعت 11:2 AM  توسط  مهدوی نژاد  |  نظر بدهید

The most common frequency adverbs in English are:

Always

Frequently

Usually

Often

Sometimes

Occasionally

Seldom

Rarely

Never


100% of the time

about 90% of the time

about 80% of the time

about 70% of the time

about 50% of the time

about 40% of the time

about 20% of the time

about 10% of the time

about 00% of the time

Note: The percentages here are rough estimates onl


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
سه شنبه 5 شهریور 1392  04:35 ب.ظVerbs

Adjectives

-ise

advertise

-ous

humorous

-ize

organize

-ious

hilarious

-ate

communicate

-al

emotional

-ify

verify

-ial

influential

  

-ic

generic

  

-ive

creative

  

-y

thrifty

  

-ing

interesting

  

-ed

embarrassed

Nouns (Person)

Nouns (activity, field, characteristic)

-er

teacher

-tion

reaction

-or

actor

-ation

cooperation

-ess

actress

-ment

advertisement

-ist

artist

-ing

accounting

-ast

gymnast

-ness

happiness

-ian

electrician

-ance

maintenance

-ant

accountant

-ence

difference

-ent

resident

-ity

ability

-ee

employee

-ty

specialty

-ic

mechanic

-ry

dentistry

-man

fisherman

-y

assembly

-woman

policewoman

-ism

journalism

-person

salesperson

-ics

linguistics

-eur

chauffeur

-ure

architecture

  

Examples of Usage

What do you do (for a living)?

  I'm a barber.

What type of work do you do?

  (I'm in) accounting.

What do you do every day?

  I fix cars.

  I drive a bus.


What is his/her occupation?

  He's an architect.

What field is he/she in?

  She's in dentistry.

What does he/she do at work?

  He types letters.

  She programs computer


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   


در هنگام تست زدن به سه اصل مهم دقت کنید : زمان ، سرعت و دقت

 اکثر کسانی که در آزمونهای مختلف شرکت می کنند همیشه از عدم هماهنگی در مدت زمان آزمون و تعداد سوالات شکایت دارند بعضی افراد مدت زیادی را صرف یک تست می نمایند و در انتهای زمان آزمون هنوز تعدادی از سوالات را نخوانده اند .

گروهی نیز به خاطر ترس از کمبود وقت خیلی از سوالات را سطحی خوانده و سریع جواب می دهند و نه تنها نمره مثبت نمی گیرند بلکه به دلیل نمره منفی بسیاری از آزمونها دچار ضرر می شوند و جالب است که این افراد معمولا در انتها وقت اضافه نیز می آورند مطلب زیر به بررسی این موضوع پرداخته است :

نکاتی که در تست زدن اهمیت دارد و لازم است در آزمون تستی رعایت شود را در زیر می آوریم.
۱- بررسی اجمالی
 سؤال ها را به طور اجمالی بررسی کنید . راهنمایی ها را به دقت بخوانید و متوجه تعداد ونوع سؤال ها باشید و وقت خود را بر طبق ارزش سؤال زمان بندی کنید.
۲- زمان
 زمان یکی از عواملی است که قبل از تست زدن و پاسخگویی به آزمون های تستی باید مدنظر باشد . سعی کنید وقت خود را با توجه به ارزش سؤال زمان بندی کنید بسیار مهم است مدت زمانی که برای پاسخگویی هر سؤال در نظر می گیریم با مدت زمانی که برای پاسخگویی آن سؤال تعیین شده هماهنگ باشد.

خوب است برای ایجاد این هماهنگی در منزل شرایطی شبیه به آزمون سراسری به وجود بیاورید و ساعتی که زمان آن قابل تنظیم است را در نظربگیرید و به تعدادی سؤال با زمانی مشخص پاسخ دهید.
۳- سرعت عمل
 سرعت عمل عامل دیگر است که در آزمون های تستی اهمیت دارد . معمولاً کسانی که تمرکز بیشتر دارند و مطالب را خوب خوانده باشند در پاسخگویی حضور ذهن دارند و با سرعت عمل بیشتری پیش می روند . برای این که در تست زدن سرعت عمل داشته باشید ، تمرین کنید.

۴- دقت
 عامل مهم دیگر در تست زدن دقت است در پاسخ به سؤال های چهارگزینه ای باید دقت کنیم خانه را اشتباه پر نکنیم و علاوه بر آن سؤال و جواب ها را با دقت بخوانیم . نکات ریزی در سؤال های چهار جوابی هست که ممکن است خواننده را دچاراشتباه کند که در زیر به آن ها اشاره می کنیم.

_ سؤال هایی که آخر آن ها با کلمه ی ” می شود ” و ” نمی شود ” ختم می شود ممکن است داوطلبی که دقیق سؤال را نمی خواند این کلمات را اشتباه ببیند و درنتیجه گزینه را اشتباه انتخاب کند.

_ نکته دیگر این است که درآزمون های چهار گزینه ای معمولاً چهار گزینه شباهت زیادی به هم دارند و ممکن است داوطلب با خواندن اولین گزینه آن را صحیح بداند و ازخواندن سه گزینه دیگر خودداری کند. توجه داشته باشید که چهار گزینه را حتماً بخوانید و با مقایسه آن ها صحیح ترین را انتخاب کنید.

_ در سؤال های جور کردنی به تدریج که موارد را با هم جور می کنید آن ها را حذف کنید. در این صورت پاسخ ها کمتر خواهد شد و احتمال کاربرد مجدد آن ها کاهش خواهد یافت.

_  در موقع حدس زدن معمولاً اولین حدس شما درست است بنابراین زیاد وسواس به خرج ندهید تا جواب را عوض کنید مگر در مواقعی که مطمئن هستید.

_ پاسخ هایی که می دانید غلط است را کنار بگذارید و بدین طریق تعداد پاسخ ها را محدود کنید تا احتمال پیدا کردن پاسخ صحیح را بیشتر کنید.

_ سؤال های آسان را زودتر جواب دهید . اگر احساس می کنید سؤالی پیچیده است ،  وقت خودتان را زیاد روی آن سؤال تلف نکنید ، کنار آن علامت بگذارید تا بعداً به آن پاسخ دهید.

- همه سئوال ها را جواب ندهید سئوال هایی که تصادفی پاسخ داده می شود شانس موفقیت فرد را کمتر می کند چون هر پاسخ منفی ، نمره منفی در پی دارد. بنابراین تا جایی که امکان دارد از پاسخ های تصادفی پرهیز کنید . در نهایت پاسخ ها را مرور کنید اما سعی در عوض کردن پاسخ ها را نداشته باشید.

- سئوال هایی که احساس می کنید اشتباه پاسخ داده اید، یک بار دیگر بررسی کنید به عقب برگردید و دوباره با دقت بیشتری مطالب مربوط به آن را بخوانید تا اشکال برطرف شود .
امیدواریم با بکارگیری نکات قید شده بتوانید روش صحیح تست زدن را در خود افزایش دهید فقط  نقاط  ضعف خود را قوت دهید تا بتوانید خود را برای آزمون سراسری آماده سازید.


منبع: سایت پزشکان بدون مرز • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   


مطالعه موفق با تمرکز (تمرکز حواس در کلاس)

یکی از شایع ترین مشکلها، عدم تمرکز حواس در کلاسهای درس، جلسات سخنرانی، سمینارها و کنفرانس هاست.

بیشتر افراد با آن که با اشتیاق فراوان و تمرکز خوب سر جلسه حاضر می شوند و به سخنران یا مدرس گوش می سپارند، پس از چند دقیقه حواسشان پرت می شود و وقتی به خود می آیند، می بینند که دقایقی چند گذشته و در این مدت کاملاً در جای دیگری بوده اند.

شاید در یک جلسه دو ساعته، شما چهل دقیقه با تمرکز عالی به جذب مشغول باشید و هشتاد دقیقه دیگر را به طور پراکنده مشغول افکار ذهنی خودتان باشید. اگر شما بتوانید در همان کلاس، تمامی مطالب را بگیرید، خود باعث می شود که حجم عمده ای از فعالیت مطالعه شما در منزل کاسته شود. شاید تا به حال با افرادی برخورد کرده باشید که فقط در کلاس حضور می یابند و بسیار کم در منزل مطالعه می کنند.

معمولاً شما در این حالت به خود و اطرافیان خود می گویید: نمی دانم چرا با این که من ساعتها در منزل درس می خوانم یک دهم آن را هم نمی خواند، همیشه نمره های من از او کمتر است. شما باید توجه داشته باشید که مدت زمان مطالعه شما مطلقاً مهم نیست بلکه زمان مطالعه مفید و متمرکز شماست که مهم است. بسیاری از اوقات شما ساعتها کتاب به دست دارید و مشغول مطالعه اید اما زمان مطالعه متمرکز و مفید شما از یک ساعت بیشتر تجاوز نمی کند.

علاوه بر این، درصد مهم و عمده ای از یادگیری در کلاس درس صورت می گیرد. شاید خودتان تجربه کرده باشید که آموختن درسی که زمان تدریس آن، شما در کلاس حاضر نبوده اید، چقدر دشوار است. اما حضور در کلاس از نظر فیزیکی چندان مهم نیست بلکه شما باید حضور مؤثر و متمرکزی در کلاس داشته باشید. ما هم اکنون می خواهیم تکنیکهایی را ارائه دهیم که شما با عمل کردن به آنها و فقط با عمل کردن به آنها بتوانید دانش آموز و دانشجویی فعال و درگیر باشید.
تکنیکهای حضور فعال در کلاس

۱.همراهی با مدرس:

بسیار مهم است که خودتان را با سرعت، نحوه و شیوه تدریس معلم یا استاد خود هماهنگ سازید و با او حرکت کنید. هم شتاب بیش از مدرس داشتن ذهن را آشفته و مغشوش می کند و هم سرعت کند شما و عقب ماندن از او. هماهنگ نبودن با سرعت و روش و بیان مدرس، شما را از جذب مطالب بعدی محروم می کند. آنچه که در همراهی با مدرس مهم است، در وهله اول، خوب شنیدن است. اغلب شما با آنکه صدای معلم را به وضوح نمی شنوید یا گفتار سخنران را متوجه نمی شوید از این که از او بخواهید درباره آن مطلب را رساتر و واضح تر بیان کند، واهمه دارید. گاهی صدای سخنران به انتهای کلاس نمی رود، گاهی تند و گذرا صحبت می کند گاهی صحبتش نامفهوم است و برخی اوقات نیز به مطلبی در گذشته استناد می کند که شما از آن هیچ اطلاعی ندارید. یادتان باشد شما برای این به کلاس یا جلسه سخنرانی آمده اید که مطلبی را فرا بگیرید و معلم هم دقیقاً همین را می خواهد. بنابراین اگر کوچکترین ابهام یا عدم وضوحی را در مطلب یا صدای معلم احساس کردید، باید شهامت از او بخواهید که مطلب را دوباره بگوید.

سؤال کردن از معلم گناه نیست و نباید احساس گناهی را هم به دنبال داشته باشد. به ویژه دانش آموزان دوره ابتدایی خیلی از سؤال کردن بیم دارند. بسیاری از وقتها پیش می آید که مثلاً معلم تکلیفی را به بچه ها می گوید که برای فردا انجام دهند و دانش آموز درست متوجه این تکلیف نمی شود، با وجود این چون می ترسد که سؤال کند، چیزی نمی گوید و چه بسا که فردا به خاطر انجام ندادن آن تکلیف مؤاخذه و تنبیه شود.

دوباره تأکید می کنیم که اگر نکته ای را متوجه نشدید یا نشنیدید، حتماً بپرسید چه بسا که آن نکته کلیدی بوده، تمام درس آن روز وابسته به همان نکته باشد.

۲. شنونده ای فعال باشید:

شما بارها به این عبارت تأکیدی برخورد کرده اید: شنونده ای فعال باشید، اما مفهوم این عبارت چیست؟ یعنی باید چگونه باشیم؟ شنونده فعال چه خصوصیات و ویژگیهایی دارد؟

بهترین و مؤثرترین راه برای این که شما یک شنونده فعال باشید این است که یادداشت بردارید. چه، نیاز به یادداشت برداری را سر کلاس احساس می کنید چه نمی کنید، حتماً از صحبت مدرس یا سخنران، یادداشت بردارید. اما منظور ما از یادداشت برداری در اینجا با آنچه که در روش مطالعه متمرکز گفتیم فرق می کند که اکنون به شرح آن می پردازیم.

یادداشت برداری داخل کلاس

قلم و کاغذ به دست می گیرید و در کلاس حاضر می شوید. یادتان هست که گفتیم شب قبل از کلاس یک مطالعه اجمالی و یک بررسی ابتدایی از درس، انجام دهید؟ این کار را برای کسب اطلاعات اولیه و هشیاری ذهنی در کلاس انجام داده اید. اگر شما بدون هیچ مطالعه ای سر کلاس شیمی حاضر شوید، وقتی معلم می گوید امروز درس ما هیبریداسیون است و شما هم نه از قبل درباره هیبریداسیون چیزی می دانید نه نگاهی اجمالی به کتاب انداخته اید، تا چند لحظه خود را در کلاس بیگانه احساس می کنید. خود را کاملاً گیج می بینید و این حالت، خود باعث می شود که نسبت به این درس بی علاقه شوید و به سرعت تمرکز حواستان را از دست بدهید و ذهنتان را به سیر در جاهای دیگر مشغول سازید.

درست بر عکس، اگر شما با مطالعه اولیه سر کلاس حاضر شوید، احساس خیلی خوبی در کلاس خواهید داشت، ذهنتان مشتاق است، می خواهید هرچه سریعتر از راز هیبریداسیون سر در بیاورید و در نتیجه تمرکز حواسی عالی پیدا می کنید. اهمیت مطالعه اولیه را پیش از این هم توضیح داده بودیم. حالا که شما با این آمادگی ذهنی و کنجکاوی و علاقمندی، دارید به صحبتهای معلم گوش می کنید، هر نکته ای را که فرا می گیرید یادداشت کنید.

هم اکنون شما می گویید فلان معلم یا استاد به ما اصلاً اجازه یادداشت برداری نمی دهد. به شما می گوییم که او کاملاً کار درستی می کند. چرا که شما معمولاً به شیوه سنتی خود، “جمله” های معلم را یادداشت می کنید و نوشتن یک جمله از صحبتهای معلم عملاً شما را از گوش دادن و درک جمله بعدی باز می دارد. شما به هیچ عنوان نباید جمله ای یادداشت کنید بلکه باید به صورت اشاره ای و مختصر از واژه های کلیدی استفاده کنید که چون جرقه ای تمام موضوع را به یاد شما می آورد.

این گونه می توانید همزمان با تدریس استاد، یادداشت کنید و پشت سر هم یادداشت بردارید در حالی که نه وقت شما گرفته می شود نه از درک مطلب بعدی باز می مانید و نه مدرس را ناراضی می کنید.

به جای همه اینها چند کار مهم انجام دهید:

اول این که بارذهنی خود را در کلاس لحظه به لحظه تخلیه می کنید و نکته ای را که فرا می گیرید یادداشت می کنید و ذهن خود را همچنان باز و گسترده و خالی نگاه می دارید. یعنی شکل حضور شما در پایان کلاس با شروع کلاس چندان تفاوتی نمی کند.

دوم این که چون خودتان را ملزم می دانید هرچه را که فرا می گیرید به سرعت بر روی کاغذ بیاورید، ذهن شما در یک حالت آماده باش قرار می گیرد و شما از تمرکز حواسی عالی برخودار می شوید و کاملاً از خود مراقبت می کنید که چیزی را جا نیندازید. فقط کافی است که یک بار این عمل یادداشت برداری را به شیوه درستی که گفتیم تجربه کنید تا ببینید که چقدر برایتان لذت بخش است. حتی کم کم به شکل یک بازی مهیج برایتان در می آید. این شیوه یادداشت برداری به صورت کمی حرفه ای تر و ماهرانه تر در خبرنگاران دیده می شود که در مصاحبه های خود از گفته های سخنران یادداشت برداری می کنند و سپس خود از گفته های سخنران یادداشت برداری می کنند و سپس از روی آن، متن را تصحیح می کنند و اما سومین فایده یادداشت برداری این است که باعث می شود شما سر کلاس خواب آلوده نشوید و چرت نزنید به ویژه در اوقاتی که معلم یا سخنران بسیار آرام و ملایم و حتی کمی خسته کننده درس می دهد و شیوه تدریس او برای شما درگیری ذهنی لازم را ایجاد نمی کند. شما با یادداشت برداری، حضور خودتان را در کلاس مهیج تر و مؤثرتر می کنید.

بسیار بعید است که کسی به این شیوه در کلاس یادداشت برداری کند و خوابش بگیرد. شما وقتی سر کلاس خوابتان می گیرد که ذهنتان ساکت و ساکن شود. معلم در شما درگیری ذهنی ایجاد می کند و خود به خود به این کار مشغول می شوید. به ویژه وقتی سخنران از نوع سخنرانان آرام و ساکن است، شما باید یادداشت برداری را جدی تر بگیرید. نگویید: من این مطلب را بلدم و نیازی به یادداشت کردن ندارم. نگویید: من همه این مطالب را هم اکنون به حافظه ام می سپارم و نیازی نیست که یادداشت کنم و . . .

شما می دانید که یکی از مهمترین اهداف یادداشت برداری در کلاس، همین زنده و هشیار بودنتان سر کلاس است. یک مانع بزرگ مطالعه اجمالی قبل از کلاس و کسب اطلاعات پیش از حضور در کلاس می تواند یک اشکال بسیار بزرگ تولید کند و آن: رقابت با استاد است. به عبارت بهتر: به مبارزه طلبیدن استاد. به این شکل شما ذهن خود را مدام متوجه دانسته های خود می کنید و منتظرید تا در اولین فرصت آنها را بیان کنید و یا این که عمداً سؤالی می کنید که فقط نشان دهید مطلب را پیشاپیش می دانید. یادتان باشد که هدف از کسب اطلاعات اولیه فقط ایجاد یک نوع کنجکاوی و علاقمندی و تمرکز حواس است برای گوش دادن و یاد گرفتن بیشتر نه برای صحبت کردن و خودنمایی بیشتر. برای این که ذهنتان خالی باشد اطلاعات خود را قبل از کلاس بر روی کاغذ بیاورید و بالای آن هم بنویسید: هدف من این است که با گوش دادن به درس امروز، این اطلاعات ناقص خود را کامل تر کنم. وقتی این را می نویسید در خود میل بیشتری را برای فراگیری ایجاد می کنید و با خود تعهد می کنید که سخن نگویید. قرار است ما در کلاس، یک شنونده فعالی باشیم به یک سخنران مبارز.

به هیچ عنوان در لحظه حضورتان در کلاس، اطلاعات قبلی خود را با اطلاعات معلم مقایسه نکنید. این مقایسه، ذهن شما را به خود مشغول می کند و دقایقی حواس شما را پرت می کند. مقایسه اطلاعات خودتان با اطلاعاتی که سر کلاس از معلم می گیرید، فقط باید در چند دقیقه پایان کلاس و یا حتی بعد از آن صورت گیرد. اگر سر کلاس این مقایسه را انجام دهید اگر احساس کنید این دو با هم تفاوت دارند، تمرکز حواس خود را از دست می دهید و حواستان پرت می شود. در حالت اول، شادی و شعف و هیجان ذهنی، عامل حواس پرتی شماست و در حالت دوم، احساس متفاوت بودن دانسته های قبلی شما از اطلاعات معلم، ذهن شما را بر انگیخته می کند که سؤالی کنید و حتی شاید تمایل داشته باشید که به نوعی دانسته های خودتان را توجیه کنید که این موجبات حواس پرتی شما را فراهم می کند.

از چه چیزهایی یادداشت برداریم؟

یادداشت برداری در کلاس، سه شاخه دارد.

- شاخه اول، یادداشت برداری از نکات مهمی است که معلم می گوید که در مورد آن توضیح دادیم.

- شاخه دوم، یادداشت برداری از سؤالاتی است که به ذهنتان می رسد. البته اگر روند کلاس آرام و طرح سؤال در طول کلاس مجاز باشد، ما توصیه می کنیم سؤال خود را فوراً بپرسید. اما اگر معلم بگوید به سؤالات شما در آخر کلاس پاسخ می دهم، مطلقاً سؤال خود را رها نکنید. حتماً آن را مختصراً در گوشه ای بنویسید که آخر کلاس بپرسید. اگر بگویید: بعداً آن را می پرسم و یادداشت نکنید، تا پایان کلاس ذهن شما را مشغول می کند و این مانع فراگیری اطلاعات بعدی با تمرکز عالی می شود. به ویژه اگر سؤالتان برای شما جالب و جذاب باشد مدام در طول کلاس به پردازش سؤالتان مشغول می شوید و منتظرید که کلاس به پایان برسد و سؤال جالب خود را مطرح کنید. خیلی از اوقات، حتی این انتظار، ما را به جایی می رساند که دیگر دریافت پاسخ برایمان اهمیت چندانی ندارد بلکه فقط می خواهیم از طرح این سؤال جالب در حضور دیگران با صدای بلند لذت ببریم. به ویژه اگر بدانیم آفرین و تحسین معلم را هم به دنبال خواهد داشت. بنابراین حتماً سؤال خود را یادداشت کنید. بار ذهن خود را سبک کنید و به گوش دادن و یادداشت برداری از گفته ها ادامه دهید.

- شاخه سوم، یادداشت برداری از عوامل حواس پرتی است. سر کلاس درس هم به احتمال فراوان، افکار زیادی در ذهن شما غوطه می خورند که ذهن شما را منحرف می کنند. در گوشه ای، از آنچه که حواس شما را پرت می کند، یادداشت برداری کنید. در بالای این یادداشت بنویسید آنچه که باید پس از کلاس به آن فکر کنم یا انجام دهم. اگر بخواهید این کار را هم به تأخیر بیاندازید، یا به حافظه بسپارید و یادداشت نکنید، باز میدان ذهنی خود را تا پایان کلاس، اشغال می کنید. یادمان هست که قلم و کاغذ مهمترین ابزار برای تمرکز حواس هستند.

باز هم در فایده یادداشت برداری

به عنوان آخرین فایده ی یادداشت برداری، باید بگوییم که این عمل، شما را همیشه در حالت سوگیری قرار می دهد. در کتاب “زمینه روان شناسی” نوشته “اتکینسون – هیلگارد” گفته می شود: “همیشه با تغییرات محرک است که تحریک پذیر جهت می گیرد.” برای روشن شدن این مطلب مثالی می زنیم: فرض کنید شما در خانه تنها هستید و صدای پایی را از پشت بام منزل خود می شنوید (صدای پا، محرک است و شما، تحریک پذیر). وقتی صدای پا بلندتر می شود یا به هر شکلی تغییر می کند، شما گوشتان را تیزتر می کنید (به زبان روان شناسی “سوگیری” می کنید). اما اگر صدای پا یکنواخت باشد یا تغییرات محسوس نداشته باشد به زودی برای شما عادی می شود و شما دیگر بر آن تمرکز نمی کنید. در کلاس درس، معلم محرک است و شما تحریک پذیر. تغییرات معلم به صورت حرکات دست، چهره و لحن و طنین صدا باعث می شود که شما مدام سوگیری کنید و تمرکز شما بر او باشد.

بسیاری از معلمان که به این نکته واقف هستند، در تدریس خود از این تغییرات، زیاد استفاده می کنند و توجه شما را کاملاً به خود جلب می کنند. در این موارد دیگر نیازی نیست که شما خودتان را تغییر دهید. اما معلمانی هم هستند که صدایی یکنواخت دارند و موقع تدریس، بی تحرکند. در کلاس ِ چنین معلمانی است که شما باید تحریک پذیری، در خود ایجاد کنید تا تمرکز حواستان پایدار باقی بماند. در مثالی که برای سوگیری زدیم، وقتی صدای پا از پشت بام به گوش می رسید، یکنواخت می شد، شما می توانید با تغییر مکان خود و بالا رفتن از پله ها و نزدیک شدن به صدا، در خود سوگیری و تمرکز حواس ایجاد کنید.

یادداشت برداری داخل کلاس نیز در شما چنین حالت آماده باش و تحرکی را ایجاد می کند. جهت گیری برای شنیدن بهتر و درک بیشتر و بهتر. بنابراین، یادداشت برداری را جدی بگیرید.

اهمیت جلو نشستن

همیشه به خاطر داشته باشید که واقعاً رابطه ای بین کسانی که جلو می نشینید و کسانی که درسشان خوب است وجود دارد. توجه کنید، کسانی که صندلیها و نیمکتهای جلویی را اشغال می کنند، در میدان دید خود، فقط معلم و تخته را خواهند داشت. اما کسانی که در ردیف دوم می نشینند، علاوه بر معلم و تخته، افراد ردیف اول را هم می بینند و همین طور تا ردیف آخر که دیگر همه ردیفهای جلویی در میدان دید قرار می گیرند. به عبارت دیگر، عوامل حواس پرتی در جلوی کلاس حداقل و در انتهای کلاس حداکثر است. از آن انتها، همه چیز مشخص است. چشم افرادی که در این انتها می نشینید، کوچکترین حرکات افراد جلویی را می بیند و این دیدن یعنی حواس پرتی. ما می گوییم: حتی الامکان در ردیفهای جلویی بنشینید. ممکن است بگویید این طور هم نمی شود که همه در ردیف اول بنشینند. ما هم حرف شما را قبول داریم اما مخاطبان ما آن کسانی هستند که همیشه تا وارد کلاس یا جلسات سخنرانی می شوند، با وجود آن که ردیفهای جلویی خالی است، خودشان می روند و در ردیفهای آخر می نشینند. می خواهیم به این افراد بگوییم که با این عمل خود پیشاپیش زمینه بسیار مساعد حواس پرتی را برای خود به وجود آورده اند. اگر بخواهید در آن آخر بنشینید که هیچ چیز از دید شما مخفی نماند، در واقع حواس پرتی را به تمرکز حواس ترجیح داده اید و خود را برای آن آماده کرده اید.

توصیه می کنیم که حتی الامکان، ردیفهای جلو را برای نشستن انتخاب کنید. باز هم تأکید می کنیم که واقعاً رابطه ای بین کسانی که جلو می نشینید و پیشرفت تحصیلی، وجود دارد. این ارتباط، کاملاً منطقی است و این طور نیست که عوامل حواس پرتی خود را کمتر سازید. دقت و تمرکز حواس خود را افزایش دهید و به پیشرفت تحصیلی خود کمک مؤثر کنید.

نقش فرمان ذهنی

“آنتونی رانینز”، نویسنده کتابهای جالب و پر فروش “به سوی کامیابی” در یکی از سمینارهای خود مثالی زیبا می آورد که خوب است قبل از طرح نقش فرمان ذهنی، برای روشن شدن مطالب، اشاره ای داشته باشیم به این مثال: پدری به فرزندش می گوید: “برو اآشپزخانه، نمکدان را بیاور.”، بچه بی درنگ می گوید: “نیست.” یا “نمی توانم پیدا کنم.” و . . . پدر می گوید:

“تو برو، پیدا می کنی.” بچه پاسخ می دهد: “می دانم که پیدا نمی کنم ولی می روم.”
بچه به آشپزخانه می رود و تمام آشپزخانه را می گردد اما نمکدان را پیدا نمی کند. پدرش را صدا می زند و می گوید که نمکدان اینجا نیست. پدر به آشپزخانه می آید و خیلی زود می گوید: “نمکدان که اینجاست! جلوی چشمت بود، چطور آن را ندیدی؟” بچه متعجب و متحیر می ماند که چرا با تمام جستجوی خود، نمکدان را که جلوی چشمش بود، پیدا نکرده است.

در این داستان که شاید در خاطره شما هم به نوعی مستند باشد، واقعیت چیست؟ چرا بچه نمکدان را پیدا نمی کند؟

واقعیت این است که این بچه قبل از آن که به دنبال نمکدان برود بارها به خود گفت: نیست، نمی توانم پیدایش کنم. یعنی به ذهنش فرمان داد: نمکدان را پیدا نکن! مغز بچه این فرمان را دریافت کرد. حالا بچه به آشپزخانه می رود و به جستجو می پردازد اما با آن که نمکدان در میدان دیدش قرار دارد، آن را نمی بیند یعنی مغز، برنامه قبلی دارد که آن را شناسایی و پیدا نکند و به همین خاطر، به اصطلاح آن را پس می زند. مغز بچه مانند یک ماشین فقط فرمانی را که بچه به او داده بود، اجرا می کند.

نقش فرمانهای ذهنی در تمام موفقیتهای زندگی و از جمله موفقیتهای تحصیلی بسیار مهم است.قبل از این که به کلاس بروید، برای خود هدف تعیین کنید. به ذهن خود بگویید که چرا به کلاس می روید، آیا فقط برای این که برایتان غیبت ثبت نشود می روید؟ آیا برای خندیدن می روید؟ آیا برای چرت زدن می روید؟ و یا این که قصد دارید چیزی را بفهمید و یاد بگیرید؟ اگر این طور است دقیقاً برای خود مشخص کنید که می خواهید چه چیز را یاد بگیرید و در جستجوی چه هستید؟

همین برنامه ذهنی که قبل از کلاس به خود می دهید، تمام فعالیتهای شما را در کلاس پیرو خود می سازید. بنابراین کلاس را جدی بگیرید و قبل از حضور در آن به ذهن خود برنامه ای جدی بدهید. دقیقاً مشخص کنید که می خواهید چه چیزی از این کلاس یاد بگیرید. این موضوع به موفقیت شما بسیار کمک خواهد کرد. یادتان هست که در تعیین هدف، گفتیم هدف باید جزیی، روشن و دقیق باشد. پس به ذهن خود بگویید که چه مطلبی را می خواهید بیاموزید. درخواستی مشخص از ذهن خود داشته باشید. مثلاً به خود بگویید: امروز می خواهم بفهمم واقعاً چرا و چطور رعد و برق ایجاد می شود؟ امروز می خواهم بدانم چطور می توان از یک عدد اعشاری، جذرگرفت؟ و . . . هدف خود را از حضور در کلاس با صدای بلند یا در ذهن خود، برای خود کاملاً مشخص سازید.

فرمانهای ذهنی منفی و مخرب به ذهن خود ندهید. مثلاً همان فرمان “امروز به کلاس می روم که بخندم.” یا “بروم ببینم چه می شود.” یا ” بروم که غیبت نخورم.” و . . . وقتی این فرمانها را به ذهن خود می دهید، در واقع به آن، این برنامه را داده اید که: هیچ چیز یاد نگیر. وقتی هدف خود را از حضور در کلاس، خندیدن معرفی می کنید، تمام فکر شما به رویداد طنزآمیزی که در کلاس پیش می آید، متمرکز می شود و یا سرگردان به هر موضوعی واکنش نشان می دهید و توجه می کنید و قادر نیستید بر درس که مسلماً هدف اصلی حضور شما در کلاس است، تمرکز پیدا کنید.

یک عده هم هستند که وقتی به سمینار یا سخنرانی یا همین کلاس درس می روند به خود فرمان ذهنی ایراد گرفتن از استاد یا سخنران را می دهند. “ببینیم چقدر ایراد دارد”، ” چند اشتباه می کند.” و . . . افرادی که در یک جلسه سخنرانی یا کلاس درس حضور دارند، شرایط نسبتاً یکسانی دارند اما چرا برداشت آنها از کلاس متفاوت است؟ علت، آن است که فرمانهای ذهنی ابتدایی حضورشان در کلاس با هم فرق داشته است. یکی از کلاس بیرون می آید و می گوید: چه نکته جالبی را یاد گرفتم. یکی می گوید: هیچ فهمیدید که فلان جا اشتباه کرد؟ یکی می گوید: چه حرف خنده داری در فلان لحظه کلاس گفت! و یکی هم می گوید: چه کلاس خسته کننده ای بود. من که فقط چرت زدم و هیچ چیز یاد نگرفتم. نفر آخر کسی است که یا به خود فرمان چرت زدن داده یا این که اصلاً هیچ فرمانی قبل از کلاس به ذهن خود نداده است که حالت دوم معمولتر و شایعتر است.

با توجه به همه این نکات که گفتیم، شما از این پس: ابتدا در منزل مطالعه ای اجمالی بر مطالبی که می خواهند تدریس کنند، خواهید داشت. سپس قبل از ورود به کلاس، فرمان ذهنی دقیقی را به مغز خود می دهید و ذهن خود را از حضور در کلاس هدفدار می کنید. بعد از ورود به کلاس، حتی الامکان در ردیفهای جلو می نشینید و مانند یک شنونده فعال به درس گوش می دهید و یادداشت برداری می کنید. اگر هم سؤالی داشتید یا در طول کلاس می پرسید و یا آن را ثبت می کنید و در آخر کلاس از معلم سؤال می کنید. به این ترتیب شما حضور متمرکز و فعال و مثمر ثمری در کلاس خواهید داشت و درصد مهمی از یادگیری مطلب را همان سر کلاس به دست خواهید آورد.


منبع: سایت پزشکان بدون مرز • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
دوشنبه 4 شهریور 1392  11:12 ب.ظ

مقصد زندگی

The purpose of life

 A long time ago, there was an Emperor who told his horseman that if he could ride on his horse and cover as much land area as he likes, then the Emperor would give him the area of land he has covered.

Sure enough, the horseman quickly jumped onto his horse and rode as fast as possible to cover as much land area as he could. He kept on riding and riding, whipping the horse to go as fast as possible. When he was hungry or tired, he did not stop because he wanted to cover as much area as possible.

Came to a point when he had covered a substantial area and he was exhausted and was dying. Then he asked himself, "Why did I push myself so hard to cover so much land area? Now I am dying and I only need a very small area to bury myself."

The above story is similar with the journey of our Life. We push very hard everyday to make more money, to gain power and recognition. We neglect our health , time with our family and to appreciate the surrounding beauty and the hobbies we love.

One day when we look back , we will realize that we don't really need that much, but then we cannot turn back time for what we have missed.

Life is not about making money, acquiring power or recognition . Life is definitely not about work! Work is only necessary to keep us living so as to enjoy the beauty and pleasures of life. Life is a balance of Work and Play, Family and Personal time. You have to decide how you want to balance your Life. Define your priorities, realize what you are able to compromise but always let some of your decisions be based on your instincts. Happiness is the meaning and the purpose of Life, the whole aim of human existence. But happiness has a lot of meaning. Which king of definition would you choose? Which kind of happiness would satisfy your high-flyer soul?


 مقصد زندگی

سال ها پیش، حاکمی به یکی از سوارکارانش گفت: مقدار سرزمین هایی را که بتواند با اسبش طی کند را  به او خواهد بخشید. همان طور که انتظار می رفت، اسب سوار به سرعت برای طی کردن هر چه بیشتر سرزمین ها سوار بر اسبش شد و با سرعت شروع کرد به تاختن. با شلاق زدن به اسبش با آخرین سرعت ممکن می تاخت و می تاخت. حتی وقتی گرسنه و خسته بود، متوقف نمی شد چون می خواست تا جایی که امکان داشت سرزمین های بیشتری را طی کند. وقتی مناطق قابل توجهی را طی کرده بود به نقطه ای رسید . خسته بود و داشت می مرد. از خودش پرسید: چرا خودم را مجبور کردم تا سخت تلاش کنم و این مقدرا زمین بدست بیاروم؟ در حالی که در حال مردن هستم و تنها به یک وجب خاک برای دفن کردنم نیاز دارم.

داستان بالا شبیه سفر زندگی خودمان است. برای بدست آوردن ثروت، قدرت و شهرت سخت تلاش می کنیم و از سلامتی و زمانی که باید برای خانواده صرف کرد، غفلت می کنیم تا با زیبایی ها و سرگرمی های اطرافمان که دوست داریم مشغول باشیم.

وقتی به گذشته نگاه می کنیم. متوجه خواهیم شد که هیچگاه به این مقدار احتیاج نداشتیم اما نمی توان آب رفته را به جوی بازگرداند.

زندگی تنها پول در آوردن و قدرتمند شدن و بدست آوردن شهرت نیست. زندگی قطعا فقط کار نیست ، بلکه کار تنها برای امرار معاش است تا بتوان از زیبایی ها و لذت های زندگی بهره مند شد و استفاده کرد. زندگی تعادلی است بین کار و تفریح، خانواده و اوقات شخصی. بایستی تصمیم بگیری که چه طور زندگیت را متعادل کنی. اولویت هایت را تعریف کن و بدان که چه طور می توانی با دیگران به توافق برسی اما همیشه اجازه بده که بعضی از تصمیماتت بر اساس غریزه درونیت باشد. شادی معنا و هدف زندگی است. هدف اصلی وجود انسان. اما شادی معنا های متعددی دارد. چه نوع شادی را شما انتخاب می کنید؟ چه نوع شادی روح بلند پروازتان را ارضا خواهد کرد؟ • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
دوشنبه 4 شهریور 1392  11:11 ب.ظ


come into blossom                                          شکوفه دادن


come into contact                                           ملاقات کردن


come into flower                                             گل دادن


come into focus                                               مشخص شدن


come into a fortune                                        ثروتمند شدن


come into operation                                        به کار افتادن


come into power                                             به قدرت رسیدن


come into sight                                                اشکار شدن


come into leaf                                                 برگ دادنcome into money                                            به پول رسیدن • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
 • تعداد کل صفحات :25  
 • ...  
 • 2  
 • 3  
 • 4  
 • 5  
 • 6  
 • 7  
 • 8  
 • ...  
آخرین پست ها